Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Съгласно сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-0122-C01, „ШААЛ“ ООД изпълнява проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Категории