Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Съгласно сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-0122-C01, „ШААЛ“ ООД изпълнява проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ финансиран по процедура BG-RRP-3.005 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

 

Краен получател: „ШААЛ“ ООД

 

Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000 лв. безвъзмездно финансиране.

 

Срок на договора: 12 месеца (02.06.2023 г. – 02.06.2024 г.)

 

Категории