Общи условия за ползване на онлайн магазин “projectstudio.bg”

Настоящият документ съдържа Общите условия за използване на предоставените от „Шаал“ ООД услуги на потребителите в он-лайн магазина „projectstudio.bg “ и урежда отношенията между „Шаал“ ООД и потребителите.

 

При изпращане на поръчка се счита, че потребителят е запознат и съгласен с общите условия за ползване на онлайн магазин „projectstudio.bg“ . В общите условия са описани всички въпроси, кaсаещи дейността на  онлайн магазин „projectstudio.bg“.

 

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите

 

Чрез регистрацията в on-line магазин „projectstudio.bg”, потребителите се   съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените услуги от фирма „Шаал“ ООД.

Приемайки общите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от „projectstudio.bg” по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

„Шаал“ ООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/ „projectstudio.bg”. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.

„Шаал“ ООД си запазва правото да променя настоящите условия.

 

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти.

 

Изпълнител по договора за изработка е фирма  „Шаал“ ООД ЕИК: BG117529856, седалище и адрес на управление Русе, ул. Дондуков-Корсаков 10А

Клиент е всяко лице, регистрирало се в on-line магазин „projectstudio.bg“, управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка и изпращане за изработка.

On-line магазин е интернет сайтът с домейн „projectstudio.bg“, собственост на Изпълнителя.

Предметът на договора е изработката на щампа избрана от каталога /всеки продукт от калалога се изработва /.

Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на On-line магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.

Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира.

Доставката е за сметка на поръчващия, освен ако не е указано друго.

Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 5 работни дни от сключване на настоящия договор.

Цената на готовия продукт се калкулира от дизайнера “направете вашият собствен дизайн” или е описана в каталога. Ако има промяна в цената Изпълнителят е задължен да уведоми потребителя в рамките на 48 часа от постъпването на поръчката.

 

Възможните начини за плащане са:

  1. Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
  2. Чрез плащане с дебитна/кредитна  карта, по начин описан в стъпките за плащане.

– Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК.
– Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
– Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
– От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2000,00 лева.
– Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
– При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

  1. Чрез директен банков превод (онлайн банкиране или на място във вашата банка)
  2. По изрично съгласие на поръчващия, чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.

Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.

Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на изпращане на поръчка до Изпълнителя, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, проект за щампа по реда и условията в настоящия договор.

Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

Изпълнителят си запазва правото да отказва да изпълни поръчки, свързани с печата на забранени от закона символи, както и такива пораждащи агресия и дискриминация.

Изпълнителят си запазва правото да не изпълнява поръчки,направени от клиенти, които без основание са отказали заплащането на предходни поръчки.

Права и задължения на Поръчващия

Поръчващият има право да получи изработения артикул по реда и условията на настоящия договор.

Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при изпращане на поръчката.

Поръчващият се задължава да отбелязва коректни данни за поръчката, като  име, адрес, телефон и дата за получаване, на предвидените за това места в количката на интернет магазина.

Нередности, връщане, обезщетение

Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:

некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.

неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез бланката за собствен дизайн.

както и други, неизброени подробно.

Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:

Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.

Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.

Чрез отстъпка при избор на артикул.

Чрез връщане на сумата, платена по договора.

Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 15 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.

Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз тpябвa дa ни инфopмиpaтe зa peшeниeтo cи дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe. Moжeтe дa изпoлзвaтe: CTAHДAPTEH ФOPMУЛЯP ЗA УΠPAЖHЯBAHE ΠPABO HA OTKAЗ и дa ни гo изпpaтитe пo eлeĸтpoннa пoщa нa aдpec office@studio-pro.eu

Разходите по връщането на стоката са за сметка на поръчващия.

Оценката за произхода на нередността по готовия продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.

Отказът на поръчващия да приеме и заплати поръчания продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.

На основание чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защита на личните данни

 

С посещението си на сайта  „www.projectstudio.bg“, Вие приемате и се съгласявате с политиката ни за използване и защита на личните Ви данни (В случай, че не сте съгласни с тази политика Вие трябва незабавно да преустановите използването на сайта ни).

 

Политиката ни би могла да се промени в отговор на законодателни и административни промени, поради което е пропоръчително да проверявате страницата периодично.